holga polaroids set two — Dec 17 2005

image

image

image
holga 120sf/polaroid back – polaroid type 88 film