alone — Nov 23 2009

tree
polaroid 680 – expired polaroid 600 b&w (2003)